Skolelinux - ferdig oppsatt skolenettløsning

Skolelinux tilbyr en ferdig oppsatt skolenettløsning, med tjenester,arbeidsplasser, PXE-installasjon og brukerprogrammer.

Presentasjonen vil gå igjennom hva som er nytt i siste utgave av løsningen og fortelle litt fra prosjektets mer enn 10-årige historie.

Petter Reinholdtsen
pere@hungry.com
NUUG, 2012-03-13

Hvem er Petter Reinholdtsen

Hva er Skolelinux

Skolelinux er en helhetlig dataløsning skreddersydd etter skolens behov og ressurser. Et ferdig datasystem for skolene, der skolen selv ikke trenger sette sammen enkeltkomponentene. Fri programvareprosjekt stiftet 2001 og i bruk over hele verden.

Vi startet for å sikre at den oppvoksende slekt skal lære at å skape og dele er et gode, også når det gjelder programvare. De skal slippe å bli kalt tyver og røvere når de vil dere dataløsninger med sine venner.

Noen ord fra skolene

"Fordelen [med skolelinux] er at så mye er satt opp fra starten. I tillegg er det tydelig at pakka er laga for skoleverket" - Embrik Kaslegard, lærer og IKT-ansvarlig i Hemsedal kommune.

"Med Skulelinux kan alle feil rettast og alle program oppgraderast på alle maskiner samstundes ved å gjere endringa som må til på tenaren. Eg kan sitje på kontoret og passe på alle tenarane i kommunen derifrå - Sturle Sunde, ansvarleg for skulenettet i Flora kommune.

"Løsningen med halvtykke klienter gjør at prosessering skjer lokalt med alltid ferske maskiner - Paul Reidar Løsnesløkken, IKT-konsulent for Nord-Odal kommune.

Nettverksarkitektur-skisse

Installasjon

Welcome page

KDE med bla. OpenOffice.org

Web based LDAP administration

Noen sentrale egenskaper

Flere sentrale egenskaper

Utgivelseshistorikk

Prosjektet er nå over 10 år.

Nytt i Squeeze-utgaven

Flere ord fra skolene

"[Fordelene med Skolelinux er at] lisenskostnader, driftkostnader og hardwarekrav som er mye lavere enn for andre systemer" - Viggo Fedreheim, pedagogisk og teknisk IKT-veileder i Narvik kommune.

"I praksis ser vi at vi måtte ut med det dobbelte på budsjettet vårt om vi skulle hatt en tilsvarende windows-løsning, som det vi i dag drifter med linux - Odin Hetland Nøsen, undervisninginspektør på Harestad skole i Randaberg kommune.

"This is not just the server, or the workstation, or the ltsp. Its all of them, and its all configured ready to go - Nigel Barker, IT Coordinator at Hiroshima International School, Japan.

Dokumentasjon på flere språk

Dokumentasjonen finnes på flere språk og håndtering av oversettelser er automatisert og strømlinjeformet.

Litt om prosjektet

Hvordan kan du bidra?

Veien videre

Oppdatert Squeeze-versjon basert på tilbakemeldinger og med oppdatert dokumetnasjon.

Starte på Debian Wheezy-utgaven.

Utviklersamling i Nydalen i Oslo førstkommende helg.

Aktuelle referanser

Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?

http://www.hungry.com/~pere/mypapers/20120313-skolelinux-squeeze.html