Nektes tilgang til Internet

Tromsøstudentenes Dataforening (TD) har i lengre tid forsøkt å få koblet sine maskiner på Internet. Fra firma rundt om i Norge har de gratis fått låne utstyr verd flere hundre tusen kroner for bruk blant sine medlemmer. For å utnytte maskinenes fulle potensiale, er oppkobling mot det internasjonale Internet høyst nødvendig. Enheten som bestemmer hvem som får tilgang via universitetets nettverk, EDB-senteret ved UiTø, har ikke latt høre fra seg siden søknaden ble sendt den 13. februar i år.

Ved alle de andre universitetene i Norge er studentorganisasjoner og foreninger tilkoblet Internet. Ved for eksempel Universitetet i Trondheim har alt fra dataforeningene til studentersamfunnet fått tilgang.

Formålet med å koble TDs maskinpark til det verdensomspennende Internet er å gi alle studenter ved Universitetet i Tromsø mulighet til å aksessere de enorme mengder med informasjon og ressurser som tilbys fra ulike organisasjoner og andre universiteter i verden. Uten tilgang til Internet er maskinene i TD's maskinpark knapt verd pappeskene de kom i, mener brukerne av maskinene.

Ved en eventuell tilknytning vil alle studenter ved UiTø få anledning til å kommunisere med andre studenter koblet til Internet, få publisert sine egne arbeider i faglige fora, og føre skriftlige diskusjoner med personligheter innen sitt fagfelt som de vanligvis bare ser på utsiden av pensumslitteratur.

UiTø tilbyr idag ingen opplæring i drift av store EDB-anlegg, utover tilbudet til de få ansatte ved Teknisk Kompetansegruppe på Seksjon for Informatikk, IMR. En eventuell tilknytning av student-administrerte maskiner til den internasjonale infrastrukturen, utgjør en unik mulighet til å heve det generelle kompetansenivå hos studentene på et felt som er meget underprioritert i det forskerdominerte Universitetsmiljøet i Norge.

Driftsansvarlige ved UiTø har lenge ytret ønske om et aktivt miljø der drift og administrasjon av store nettverk står i fokus, for å bedre tilbudet til sine respektive brukere. Det er også mangel på kvalifiserte personer med bakgrunn på dette området. TD ønsker å være med på å skape et slikt miljø, og samle potensielle driftsfolk for å øke rekrutteringen. .

Til tross for dette, står saken fremdeles i stampe hos EDB-senteret. Etter at søknaden om nett-tilknytning ble sendt for 8 (!) måneder siden, har svaret fra EDB-senteret latt vente på seg. De har på sin side har bestemt seg for at eventuell nett-tilkobling må koordineres på nasjonalt plan, med all byråkratisk dødtid dette medfører.

På tross av dette, håper TD fortsatt at Universitetsdirektøren ved EDB-senteret tar til fornuft og får fortgang i saken. TD har lagt ned store mengder arbeid i å få låne maskiner fra de respektive importørene av maskinvare på nasjonalt plan. Det multinasjonale storkonsernet SUN Microsystems har sendt tre maskiner til Norge for utlån blant studenter, hvorav en gikk til TD. Ved UiTø må TDs maskinpark derimot leve på nåde fra seksjonen. På tross av søknader til MH, IMR og NFH har TD's 100 medlemmer til dags dato ikke fått en permanent plassering av sine maskiner.

Petter Reinholdtsen - petterr@stud.cs.uit.no
Rune Braathen - runeb@stud.cs.uit.no