Oppslag i Aftenposten 23. juni 1994. Kommentar fra Gisle Hannemyr.

Bing: Innfør redaktøransvar for BBS

Jon Bing gir Kulturdepartementet et råd når det gjelder BBS'ene - Bulletin Board Systems - og det er enkelt: Innfør redaktøransvar.
Yngve Ekern
- Vi må ikke la oss blende av at teknologien er ny. Det finnes ingen grunn til å særbehandle BBS'ene, sier Jon Bing, professor i rettsinformatikk og vår fremste ekspert på området datakommunikasjon og det nye informasjonssamfunnets framvekts.

Mens politiet gjør pornobeslag og miljøet rundt de elektroniske oppslagstavlene (Bulletin Board System, BBS) diskuterer kulturminister Åse Klevelands signaler om skjerpet kontroll, slik Aftenposten har referert den siste tiden, har Bing avgitt sin uttalelse til Justisdepartementet og Straffelovkommisjonen. Hans råd er like klart som det er stikk i strid med holdningene som ellers forfektes på databasene og i datablader.

- Innfør redaktøransvar, og med det mener jeg strafferettslig og sivilt ansvar både for datafiler og meldinger som ligger på BBS'en, sier Jon Bing. Han mener at at argumentene som sier at den nye kommunikasjonsteknologiens natur gjør den umulig å kontrollere, havner på siden av hva dette egentlig dreier seg om.

- Problemet er at det er vanskelig å tillate spredning av noe som ligner presse og kringkasting uten noen form for ansvar. Enkelte hevder at BBS'ene kan sammenlignes med vanlige oppslagstavler, og ingen kan ta ansvar for hva andre henger opp der. Men tenk deg en butikksjef som i sine lokaler har en oppslagstavle. Om noen setter opp et sterkt ærekrenkende oppslag der, kan ikke butikksjefen la være å ta den ned, sier han.

Fra hans synsvinkel minner mange BBS'er om gutteklubber som nødig vil ha innblanding i sine nokså interne sysler på gutterommet.

- Det kan jeg forstå, men her må vi likevel velge om vi virkelig vil det skal gjelde spesielle regler for slike datasystemer når det gjelder for eksempel pornografi eller ærekrenkelser. En BBS er en enkel database med med den spesielle side at en mer eller mindre vid krets av personer kan legge igjen ting som da med ett blir offentlig tilgjengelig, sier han, og legger til at i et større perspektiv er BBS'ene marginale innslag i en utvikling som veldig raskt går mot at folk flest vil komme "online" med sine PC'er, for å koble seg opp mot internasjonale nettverk der nivået er ganske anneledes høyt.

Fra de som driver BBS'er hevdes det gjerne at om "verten" pålegges å lese og kontrollere alle meldinger som legges inn, betyr det kroken på døren for en blomstrende geskeft. Det er for tidkrevende, og hele prinsippe om fri informasjon og det papirløse samfunn vil gå fløyten.

- Mitt svar er at om ingen kan be dem om å lese hver eneste melding, så må de likevel løpe den risiko det er å medvirke til spredning av ulovligheter eller ærekrenkelser. Om de tar den risikoen, er det deres sak, svarer Bing, og minner om at selv for skoleaviser gjelder redaktøransvaret.

- Jeg tror at BBS'er og lignende ting vil spille en begrenset rolle i fremtiden, fordi det er så mye irrelevant stoff der. Og en særbehandling som fritar dem for redaktøransvar, hjelper lite. Tvert i mot. Med redaktøransvar er det i hvert fall ikke de rettslige rammebetingelsene, det at man kan unndra seg ansvar for hva som legges fra, som påvirker debattnivået, sier Jon Bing.

Video-distribusjon

Selv kan han ikke tenke seg å debattere dette eller andre faglige spørsmål på en BBS. Bing er selvsagt "online", og har sin egen såkalte e-mail-"postkasse" på det gigantiske Internet, med mange millioner brukere. Og etter ikke å ha vært aktiv på Internet noen måneder, sitter han allerede med rundt 2000 uleste meldinger å forholde seg til der.

De retningslinjene som forsøkes trukket opp, blant annet med prinsippet om redaktøransvar, dreier seg om informasjonstjenester på telenettet i svært omfattende målestokk. I det enorme markedet vi ser konturene av, er en BBS å sammenligne med en klasseavis på ungdomskolen i forhold til Aftenposten.

- Det er for eksempel bare snakk om måneder før telenettet vil bli brukt til distribusjon av videoer. Skal det skje med helt andre regler enn det som allerede gjelder for kringkasting? spør Jon Bing.


Tastet inn av Petter Reinholdtsen <petterr@stud.cs.uit.no>