Internet for slektsforskere

Internet tilbyr uante muligheter for slektsforskere til å finne og utveksle informasjon. Jeg skal i denne artikkelen gi en kort presentasjon av noen, med referanser for å finne dem selv. Egen tilgang til Internet forutsettes. Denne artikkelen vil ikke gi deg forklaringen på hvordan utgangstjenesten (WWW) fungerer, men gi deg tips til hvor du finner informasjon via denne.

Jeg er for tiden student ved Seksjon for Informatikk ved Universitetet i Tromsø. Jeg jobber også deltid som WWW-ansvarlig ved universitetetsbiblioteket og WWW-konsulent på RHD.

Tjenester via WWW

Registreringssentralen for historiske data

RHD har sin egen WWW-tjener [1] ved Universitetet i Tromsø der de har lagt ut informasjon om seg selv om de data som finnes hos dem. Her vil man finne oppdatert prisliste med oversikt over den registrerte datamengden. De har lagt et fint (og for meg overraskende) kart over hvor stor del av Norge som er registrert.

RHD forsøker å holde oversikt over hvilke historiske persondata som er lagt inn elektronisk i Norge. Denne databasen ligger tilgjengelig. Planen er at dette også skal gjøres søkbart sammen med hvilke folketellinger og kirkebøker RHD har. RHD har også lagt ut Histform - Standard for registrering og utveksling av folketellingsdata (1865-1910) i fulltekst på WWW.

Norske folketellinger / tingbøker

Jeg har ved hjelp av de frigitte folketellingene for Tromsø 1965, 1975 og 1900 laget et fritekstsøk [2] som RHD hadde sans for, og som forhåpentligvis blir utviklet videre. Dette er lagt fritt tilgjengelig sammen med tingbok for Salten. Denne er transkribert av Magnus Pettersen, en bekjent av meg fra Ballangen. Teksten er konvertert fra WordPerfect.

Roots surname finder

Denne tjenesten lar deg søke i et etternavnregister[3] samlet av Karen Isaacson med ca. 42.000 etternavn. Den inneholder informasjon om hvem som forsker på hvilke etternavn med tidsperiode og områdeangivelse. Når man finner noen som jobber med de samme slektene som en selv kan man ta kontakt vha. adresseinformasjonen i databasen.

soc.genalogy.surnames

På USENET news i gruppen soc.genealogy.surnames blir det daglig postet rundt 50 slektsetterlysninger. Disse er søkbare via email.

Bokdatabaser

Det finnes flere bokdatabaser på Internet, hvorav den største i Norge er BIBSYS[4], som inneholder informasjon om nesten alle bøkene til høyskolene i Norge. I tillegg finner man endel folkebibliotek[5] som har lagt ut bokdatabasen sin til søking.

DIS-Norge

DIS har egen hjemmeside[6], laget av Alf Christophersen[7]. På denne hjemmesiden finner du medlemsliste med email-adresser og WWW-sider, et filarkiv med slektsprogrammer og datafiler. Her er også linker til norske og utenlandske slektsinfo-sider.

Slektsdatabaser

En god del slektsdatabaser er lagt tilgjengelig på WWW. Det er alt fra en enkel anetavle[8] til interaktive slektstre[9] med presentasjon av all registrert informasjon.

En stor slektsdatabase finnes samlet i GenServ[10]. Dette er et frivillig prosjekt, der man får tilgang til databasen ved å sende inn sine egne data som GEDCOM. De reklamerer i skrivende øyeblikk med mer enn 650.000 navn i basen.

Referanser

  1. http://www.uit.no/rhd/
  2. http://www.ub.uit.no/genealogy/index.html [defekt link 1997-05-23]
  3. http://www.rand.org/cgi-bin/Genea/rsl
  4. http://www.bibsys.no/bibsys.html
  5. http://www.bibsyst.no/bibliofil/bibliotek.html
  6. http://www.uio.no/~achristo/disnorge.html
  7. http://www.uio.no/~achristo/index.html
  8. http://www.stud.unit.no/~firing/anetavle.html
  9. http://www.idt.unit.no/~oysteing/
  10. http://www.cs.ncl.ac.uk/genuki/GenServ/

Petter Reinholdtsen - petterr@td.org.uit.no