Personlighetsanalyse

Da et headhunter-firma ringte for å høre om jeg kunne tenke meg å skifte jobb, ble vi enige om at jeg skulle ta en tur over for å se hva de kunne tilby. I den forbindelse ble jeg satt forran en datamaskin som stillte meg 25 vage spørsmål før den til slutt skrev ut denne personlighetsanalysen.

Den begynner bra, før den tar helt av ut i skogen. :-)


Side 1

Viktig a vite før du leser "analysen"

Følgende analyse er fremkommet etter de svar du avga på analyseskjemaet.

Vanligvis brukes en slik analyse kun i sammenheng med en utdypende samtale i en utvelgelsesfase.

Vær kritisk til det som kommer frem, og husk at den ikke ville vært utslagsgivende alene i et jobbintervju. Analysen gir ingen fasitsvar på din person, men kan være et bidrag i situasjoner da en er nødt til a sette ord på deg som person. Legg bare vekt på det du synes stemmer, og overse det du foler ikke karakteriserer deg og din væremåte.

Vi minner også om at analysens karakteristikk av sterke og svake trekk ikke tar hensyn til type person som krever til ulike stillinger. Forskjellige jobber krever ulike menneskelige kvalifikasjoner ~ for en systemutvikler er det ingen svakt trekk ha, lavere handlekraft - men for en annonseselger er handlekraft essensielt.

Med andre ord; Analysen er ingen fasit!

Dersom det er noe du lurer på, som du ikke bar fatt svar på i motet i dag, er du velkommen til a ta kontakt igjen. Ellers vil du høre fra oss om ikke lenge.

Kjenner du andre som er på utkikk etter nye utfordringer, gi dem gjerne vart telefonnummer eller mail-adresse og be de 'ta kontakt!

Besøk vare internettsider.
http://www.[...].no

PARTNERE
[...]


Side 2

Organisering og planlegging

Petter forstår og verdsetter verdien av effektivitet og gode resultater. Han er av den grunn klar over at det til tider trengs nøye planlegging for å få dette til. Han er imidlertid ikke så flink til å utvise den nødvendige tålmodighet som kreves, og vil av den grunn delegere disse oppgavene til mennesker som er bedre egnet til slike oppgaver.

Motivasjon

Petter foretrekker å jobbe med detaljer og abstrakte løsninger, og er litt usikker i sosiale sammenhenger. Han vil av den grunn ønske jobber hvor han kan arbeide med minimale forstyrrelser fra mennesker. Han misliker oppmerksomhet, og foretrekker å være for seg selv.

Lederstil

Petter vil fokusere for å oppnå resultater så fort som mulig som leder. Han er ikke særlig utadvendt av seg, og har en tendens til å gi direkte instruksjoner framfor å skape en samarbeidsånd. Han setter pris på å ha et personlig ansvar, og har en tendens til å tilpasse seg en kommanderende lederstil for å oppnå autoritet i forhold til sine underordnede.

Forslag til lederstil

Siden alle hans personlighetsfaktorer ligger nær sentrum av profilen, er det mulig at Petter for tiden opplever personlige problemer av ett eller annet slag, og ledelsen bør finne ut om dette er tilfelle eller ikke. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at resultater av denne typen også kan skyldes at spørsmålssettet ikke er riktig utfylt – det kan være nyttig å Petter gjennomføre et nytt spørsmålssett for å vurdere om dette er tilfelle før man tar opp spørsmålet om eventuelle problemer med ham.

Petter Reinholdtsen
Last modified: Wed Sep 16 13:10:01 METDST 1998