IP over Kabel-TV nett

Høsten 1996 har TD og EDB-senteret et samarbeidsprosjekt der vi tester ut IP over Kabel-TV. Ved hjelp av LANcity kabel-tv modem og Universitetets vanlige kabel-TV nett undersøker vi hvordan IP kan routes over Kabel-TV. Prosjektet er finansiert fra UNINETT. Her er endel relevante linker:
Petter Reinholdtsen - pere@td.org.uit.no